3 הדפיציט הציוני

תהליכי החילון בקולקטיבים הללו היו אבולוציוניים . התנועה הציונית חוללה טרנספורמציה מהפכנית ; תפנית שיצרה שבר בין מציאות אחת, "הישן", לאחרת, "החדש" . בהשוואה לראשונים, המהפכה הציונית שאפה לנתק את אתמולי הגלות מהמחר החדש שאליו שאפה . אופיו המהפכני של התהליך הציוני הותיר למדינת ישראל עד היום תשתית חילונית פגיעה, כפי שכבר נאמר והודגש . תנועת השחרור של העם היהודי, הציונות, הייתה ביסודה תנועה מהפכנית חילונית אשר ביקשה לסלק את מרכזיותה של הדת מאורחות חייה של האומה היהודית ולאגד את אורחות החיים האלה מחדש בתוך ההיסטוריה, כמסגרת מדינית אוטונומית וריבונית . זו היא עובדה היסטורית מוצקה . אבל גם זו עובדה היסטורית : מהפכה חילונית זו, שנמשכה עשרות שנים ספורות, לא מנעה התפתחות של מהפכת נגד דתית בקרבה . עד לאמצע האלף הקודם היה האלוהים נוכח בכל התחומים החברתיים של הישויות הריבוניות במערב הנוצרי, וכן גם בתחומים הפוליטיים והתרבותיים . בישויות אלה על מגוון סוגיהן לא היה מקום לשום פעילות פוליטית ללא נוכחותו של האל . הדת הייתה בכל מקום, שזורה בכל דבר ועניין ובכלל זה בעולמם של המושלים והשליטים, ולא יצרה ספירה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)