2 לאום דיאספורי - אומות טריטוריאליות

הברית בהגיע הידיעות על ניצחון בעלות הברית וסיומה של מלחמת העולם השנייה . במרכז הסרט מתפתחת הסאגה של הבריחה וההעפלה . כאשר הוצע לי מטעם בית התפוצות לנהל דיון בעקבות הקרנת "הים האחרון" הייתי מרצה צעיר באוניברסיטת בן ‑ גוריון . האירוע הזה הפך להיות יחיד במינו : הזמנו את תלמידי כיתות י"א באחד מבתי הספר היוקרתיים בתל אביב לצפות בהקרנה עם הוריהם . בשעה שתכננו את האירוע לא העלינו בדעתנו את שעתיד היה להתרחש . על פי המתוכנן, הפסקנו את ההקרנה בערך במחצית הסרט, ואני הזמנתי אל במת האודיטוריום חמישה תלמידים וחמישה הורים שידעו על כך מראש . בצורה אקראית, נון‑שלאנטית ממש, פניתי להורה הראשון שישב לימיני ושאלתיו : "מה הרגשת ? " להפתעת כולנו, ממש כאילו אצבע אלוהים נכחה באירוע, הוא השיב קצרות : "אני באתי ארצה על [ אוניית המעפילים ] אקסודוס" . בעוד אני מתאושש מהתדהמה שאחזה בי, הוא קטע אותי בתוך כדי השאלה הבאה ואמר : "הבת שלי יושבת שם באולם", והצביע לעבר אחת השורות באודיטוריום . "ואיך היא הגיבה כאשר סיפרת לה בפעם הראשונה את סיפורך ? " שאלתי . "זו הפעם הראשונה שהיא שומעת את זה", הוא ענה . "הכיצד ? למה לא שית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)