1 בין תבונה לאמונה - הערות פתיחה

א . מסורת מוצקה וסדורה של אחריות לריבונות פוליטית היא חסר בסיסי ב ‑ . D . N . A של העם שלי, העם היהודי . ב . העם היהודי הוא עם תפוצה, עם דיאספורי, אשר תכונותיו שונות מאלה של אומות טריטוריאליות . ג . המאפיין הבולט של אלפיים שנות גלות הוא פסיביות פוליטית, תוצר היות הדת והלאום היהודיים אחודים מקדמת דנא . ד . המהפכה הציונית, שנישאה על ידי תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, הייתה מהפכה חילונית . ה . כמהפכה חילונית שתכליתה שינוי פני ההיסטוריה היהודית, היא הונעה והתפתחה מתוך חסר או חסך משמעותי - הימצאות העם היהודי מחוץ לתהליכי הסקולריזציה אשר נמתחו לאורך מאות שנים במדינות הנוצריות, או בשוליהן . ו . לחסר הזה קראתי "הדפיציט הציוני" - תולדת חילון מהפכני ולא אבולוציוני . ז . בתוך ומתוך המהפכה הציונית החילונית התפתחה וממשיכה להתעצם ( ולאיים ) מהפכת נגד דתית . ח . התופעה הזאת של מהפכות חילוניות המטפחות מתוכן מהפכות נגד דתיות איננה ייחודית, והיא בעלת גוונים גלובליים ; היא התקיימה ומתקיימת גם בנסיבות של עמים אחרים ( כדוגמת 1 אירן, טורקיה ואלג'יריה ) . מאז הקמתה של מדינת ישראל, ובעיקר בעשורים האחרונים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)