לדבר ציונות

לדבר ציונות אריק כרמון מדינה ודת במאבק קיומי אריק כרמון לדבר ציונות מדינה ודת במאבק קיומי אריק כרמון לדבר ציונות מדינה ודת במאבק קיומי ידיעות אחרונות  ספרי חמד Arye ( Arik ) Carmon Zionism Vs . Judaism Can the Jewish State Survive the Jewish Religion ? אריק כרמון לדבר ציונות מדינה ודת במאבק קיומי עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עורך הספר : מתן חרמוני עריכת הלשון : אביחי גמדני עיצוב הכריכה : דיקלה יובל סדר : טפר בע"מ © כל הזכויות על מילות השיר "הנה מוטלות גופותינו" מאת חיים גורי שמורות למחבר ולאקו"ם המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 2018 © All Rights Reserved Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Ch...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)