הערות

הערות לחלק א : מהפכת הגלובליזציה . Held, David, and Anthony McGrew, "The global transformations reader", vol . 1 Cambridge : Polity Press : 2000 : 55 . 294 Keeley, Brian, "Rich Man, Poor Man : Poverty, Then And Now", OECD Insights, . 2 2013 . 9 . 20 Roser, Max, Esteban Ortiz - Ospina, "Global Extreme Poverty", Our World in . 3 Data קאנט, עמנואל, "תשובה לשאלה : נאורות מהי ? " ( 1784 ) , מגרמנית : ידידיה פלס, . 4 בתוך עורך : עזמי בשארה, "הנאורות - פרויקט שלא נשלם ? : שש מסות על נאורות ומודרניזם", הקיבוץ המאוחד, 1997 . Kant, Immanuel, "What Is Enlightenment ? ," ( 1784 ) , in Ed . James Schmidt, "What Is Enlightenment ? : Eighteenth - Century Answers and Twentieth - Century Questions", University of California Press : 1996, 58 ‑ 65 Keeley, Brian, 20 . 9 . 2013 . 5 Hansen, Valerie, "The Silk Road : A New History", Oxford University Press, . 6 2012 Whitfield, Susan, "Life along the Silk Road", University of California Press, . 7 21 : 1999 Dobbs, Richard, James Manyika, and Jonathan Woetzel,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)