פרק 15 סיפורה של שִפחה

התחתונה : אנחנו לא באמת יודעים מדוע אנשים מקבלים החלטות, בייחוד הכרעות אישיות ומשפחתיות כמו הולדת ילדים . כמות המשתנים לבדיקה עצומה : כלכליים, תרבותיים, פוליטיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, מגדריים ועוד . אך בהחלט יש לנו רמזים . הנושא הראשון שמנבא מספר לידות פוחת הוא העצמת נשים . מחקרים מראים באורח משכנע כי ככל שעולה רמת החינוך של נשים, הילודה צונחת . מחקר שבחן שינויים בכמה מדינות במשך 130 שנים, החל מ ‑ ,1870 מצא כי 55 כאשר ילדות חינוך הוא "הגורם הסוציו ‑ אקונומי הקובע של שינוי דמוגרפי" . עוברות ממצב שבו אין להן חינוך יסודי, לשש שנות לימוד, התוצאה צפויה להיות "ירידה של בין % 40 ל ‑ % 80 בשיעור הילודה" . מחקר בניגריה קבע כי כל 56 שנת לימודים נוספת לנשים מובילה לירידה של 26 . 0 במספר הלידות לאישה . נורמות יכולות להשתנות מהר יותר כאשר נשים יודעות קרוא וכתוב . בהודו לדוגמה, במדינות בעלות שיעור אנאלפביתיות פוחת, פשתה ההנחה שמשפחה 57 הכלכלן גארי בקר הסביר שצריך להתייחסקטנה יותר תהיה גם מאושרת יותר . 58 משעה שנשים הן חלקלרצון ללדת כ"ביקוש" לטובין שעשוי להיות לו מחיר . משוק העבודה, להבאת ילדים לע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)