אפילוג

בתקופה הקרובה עדיין ניתן למצוא בקרב האוכלוסייה הבדואית גורמים רבים ומתונים אשר משוועים לפתרון הגון דוגמת מתווה בגין . ככל שהממשלה תושיט לאלה יד ותחתור באומץ לפשרה ברורה וּודאית, הן במישור הקרקע והן במישור ההתיישבות, ניתן לעצור את כדור השלג המתגלגל . לגבי פרטי ההסדר, השאלה המשמעותית אינה מהו ההסדר שיוכלו הבדואים לקבל רשמית כמתווה המקובל עליהם, שהרי הבדואים רואים במלוא הקרקע כקניינם ומכל מקום, ספק אם ניתן לקבל כלל עמדה של הבדואים ככלל כאשר מדובר בעשרות אלפי בעלי אינטרסים ( לעתים נוגדים ) . לפיכך, השאלה היא מהו ההסדר שאותו יוכלו מרבית תובעי הבעלות ותושבי הפזורה לקבל כהסדר סביר שנכפה עליהם על ידי המדינה . הדרך לכך חייבת להיות מבוססת על נחישות מצד המדינה, לצד הקפדה על עקרונות השוויון וההגינות כלפי המיעוט . הנחישות חייבת להתמקד בשינוי תודעתי - לא עוד הקפאת מצב ולא עוד המשך הפרת החוק . מנגד, לא ניתן להמשיך להציע לתובעי הבעלות הצעות פורצות דרך, אשר בפועל אינן שונות בהרבה מהמצב הקיים . בדומה, אין מקום להסדרי תמורה עמומים ואותיות קטנות מורכבות . במישור ההתיישבות, יש לגבש כללים ברורים ושוויוניים ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)