חלק שביעי ניתוח: תבוסת המדינה, הישגי תובעי הבעלות וטיבו של הסכסוך

הציבור הבדואי מהמדינה, קיים סיכון להתלקחות ולאירועי אלימות קשים . בהיבט זה חשוב להצביע על השלכות יישום מדיניות האכיפה, שאותה הציע, כזכור, השופט גולדברג לתקופת ביניים קצרה, וזאת, בטווח הבינוני והארוך ובהיעדר פתרון נראה לעין . היעדר ההסדרה בהיבטי ההתיישבות והקרקע מביא לכך שלמדינה אין פתרון פרקטי עבור הצעירים הבדואים בתוך היישובים ובוודאי שלא פתרון המאפשר שמירה על המבנה השבטי ‑ משפחתי . לעומת זאת, פעולות האכיפה של המדינה בהיעדר הסדר מתמקדות בשימור המצב הקיים ומכאן כי כל בנייה חדשה מטופלת באמצעות אכיפה . כך מצויים עצמם הנשואים הטריים בין הדחפור לשבט . בניית בית להם ולמשפחתם הצעירה בפזורה תטופל על ידי המדינה ובסופו של יום יגיע דחפור לביצוע הריסה . מנגד, מעבר ליישוב קבע יהיה פגיעה בלתי ‑ נסלחת במשפחתם ופעולה בניגוד לכלל הרווח . בנוסף, במרבית המקרים המדינה אינה מציעה כלל אפשרות זו, שהרי המגרשים המעטים יחסית המשווקים מיועדים לשבטים, לתת ‑ שבטים ולמשפחות מאוגדות ואין כלל אפשרות לעבור לשכונה מעורבת של זוגות צעירים, כמקובל בחברה היהודית . במצב זה, אכיפה לשם הקפאה, ללא התקדמות במישור ההתיישבות, יו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)