חלק שישי התהליך הפוליטי ליישום דוח בגין

ישיבת הממשלה השבועית, שהתקיימה שבועיים לאחר אישור מתווה בגין בממשלה, ביקש בגין להפריך "פרסומים שונים" . תוך כדי כך כיוון בגין את הודעתו במישרין לתוקפים מימין : "הבהרה זו מובאת בעקבות פרסומים שונים, מוטעים ומטעים, באמצעי התקשורת, ודבריהם של גורמים קיצוניים שונים, שבאו במטרה לקעקע את החלטות הממשלה, ליצור היסטריה בנגב ולהפחיד את שרי הממשלה הבאה ואת חברי הכנסת מפני החקיקה הנדרשת לעניין זה" . בגין ביקש מחברי הממשלה החדשה, "לפעול ליישום מהיר ככל הניתן של ההחלטה החשובה הזו, על מנת שלא להשאירנו במבוי סתום - למען שגשוג הנגב ולטובת כל תושביו" . הממשלה החדשה - ההסכם הקואליציוני מחייב תמיכה בחוק בגין ( האומנם הסכמה ? ) בשלב זה צריך היה לדאוג להמשך, וקודם כול להבטיח את תמיכת הממשלה החדשה בחוק ההסדרה בנוסחו החדש, אשר לא נִדון בממשלת המעבר . מכיוון ששתי שותפות לקואליציה החדשה - יש עתיד והבית היהודי - פעלו בעצה אחת, ומכיוון שצפוי היה קושי להגיע להסכמה עם הבית היהודי, צריך היה לדאוג, קודם כול, שתושג הסכמה עם יש עתיד . לאחר מאמץ השיג צוות המשא ומתן של הליכוד את הסכמת יש עתיד ובעקבותיה - גם את הסכמת הבית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)