חלק חמישי דוח בני בגין - השר נשלח מטעם הממשלה אל מרחבי הנגב

מבחינה מהותית, מכל מקום, מדובר היה בצעד חשוב כלפי המגזר הבדואי . בניגוד להליך הרגיל, שבמסגרתו הציבור שולח הערותיו להצעות חוק ממשלתיות ומוקצה להליך זמן קצר של שבועות אחדים, ללא מהלך יזום של שמיעת הערות הציבור וריכוזן, הכירה הממשלה בצורך ליצור הליך ייחודי שבמסגרתו יישמעו הערות הציבור הבדואי . מהלך ההקשבה - מפגשי השר בגין עם תושבים ומנהיגי הציבור במהלך כמה חודשים ביקר השר בגין במקבצי הבדואים וביישובי הקבע . מכיוון ששבר את רגלו הוא נעזר תחילה בכיסא גלגלים ולאחר מכן נעזר בקביים, עובדה שפורשה בציבור הבדואי כאיתות לרצינות מהלך ההקשבה . מקבץ אחר מקבץ ולמעשה בכל מקום שניאות לקבלו ביקש בגין לפגוש את מנהיגי הבדואים, את תובעי הבעלות, את הפלאחים, את הנשים, את המתונים ואת הקיצונים . המפגשים הרבים היו שקטים וקבלת האורחים היתה ראויה . לא חלף זמן רב ובסיור הנוסף בנגב כבר צריך היה אוטובוס ועדת החוקה ליווי של ניידות משטרה, כמו גם צעדים של סגירת אזורים, על רקע ההפגנות וההכרזות הלוחמניות מכל הצדדים . אל מול הרעש הפוליטי פעל בגין בשקט, "משיג לשיג" ( מחדר אירוח בפזורה אחת לחדר אירוח ביישוב אחר ) . פעילותו נע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)