חלק רביעי בין המלצות צוות היישום להחלטת הממשלה וכיצד השפיע הקמפיין הציבורי האפקטיבי

ויאפשרו הכרה בזכויות אלה, באופן שבו המעמדות החלשים ירגישו שהחוק עומד לצדם . אחת הדרכים המוצעות על ידי דה ‑ סוטו היא מתן מעמד פורמלי לזכויות חזקה הנשמרות באופן לא פורמלי, כאשר לאחר ההסדרה הפורמלית יוכל גם המעמד הנמוך ליהנות מנכסיו ומיתרונות הקפיטליזם ( למשל, כביטחונות להלוואות לצורך פיתוח עסקים ) . לפי גישה זו, הכרה בזכויות הקניין הבלתי ‑ רשמיות על ידי מערכות המשפטיות במדינות עניות ומתפתחות, תשחרר את "הקפיטל 38 המת" ותאיץ את הצמיחה . הרעיון החדשני שהוסיף ראש הממשלה היה כי ההיגיון הכלכלי במהלך בנגב, בדומה להכרה בזכויות הקניין במדינות המתפתחות שלה קורא דה ‑ סוטו, הוא הפיכת קרקע "שחורה" לקרקע שהיא מושא לרווחים כלכליים, בחלקה של הבדואים ובחלקה האחר חוזרת למדינה . כך, לשיטת ראש הממשלה ומן הבחינה הכלכלית, יוצאים שני הצדדים נשכרים ובנוסף - מושגת הצמיחה הכלכלית הנדרשת בנגב . הבהרות לגבי תוכנית ההתיישבות לא התבקשו באותה עת . לשרים ולפקידים היה אינטרס משותף להניח סוגיה זו בצד ונוח היה להסתפק בעמדת צוות היישום, שלפיה ניתן יהיה לבחון סוגיה זו תוך כדי ביצוע ההסדר ועל בסיס הקווים הכלליים שבתוכנית המִ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)