חלק שלישי הקמת צוות היישום - עקרונות גולדברג הם הבסיס לפעולת הצוות

צוות היישום - הדלפות בלתי ‑ נמנעות ושיתוף הציבור הבדואי מבחינת הממשלה, מטרת צוות היישום היתה להסתמך על השימוע הציבורי שערכה ועדת גולדברג . לאור העקרונות שנקבעו בסיום הליך שיתוף ציבור זה, נדרש הצוות להציע תיקונים לחוק והסדרים פרקטיים ליישום הדוח . מטרה זו נשקפת היטב בהרכב החברים בצוות, כולם פקידי ממשלה בכירים, וכן בהחלטה שלא לקיים שימוע ציבורי נוסף . ייתכן שבכך היה היגיון רב בעת מינוי הצוות בינואר 2009 . ככל שהכוונה היתה להביא למסקנות שיוגשו בפרק זמן קצר, על סמך המלצות דוח גולדברג, הרי שימוע ציבורי נוסף היה בוודאי הליך מיותר ומעכב . אלא שבפועל הוגש הדוח לאישור הממשלה כשנתיים וחצי לאחר מכן וכלל שינויים משמעותיים ביותר . במהלך תקופה זו הודלפו פרקים מהדוח וכך, במקום לשמוע את עמדות הצדדים השונים תוך כדי ההליך, נדרשה הממשלה להתמודד עם טענות של רבים שלא נשמעו . בדיעבד, ניתן להצביע על טעות ברורה בהתנהלות הממשלה בהיבטים אלה ודומה שמינויו של השר בני בגין בהמשך, כדי לשמוע את הערות הציבור, מעיד כי גם הממשלה סברה כך . יצוין, עם זאת, כי בתקופת העבודה על המלצות צוות היישום קיים פראוור עשרות פגישות בנ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)