מבנה הספר והרקע לכתיבתו

ספר זה הוא ניסיון לניתוח כישלון הפרויקט הלאומי להסדרת התיישבות הבדואים בנגב . במשך שנות דור, פעם אחר פעם, גוועים הניסיונות לפתרון מערכתי ותושבי הנגב נותרים במצבם . זהו סיפורו של כישלון נוסף במצעד האיוולת ארוך השנים . • • • בחלקו הראשון של הספר אבקש לצאת למסע קצר העוסק בשורשי הסכסוך במישור הקרקע ובמישור ההתיישבות . שורשים אלה אינם משפטיים ( ובוודאי שלא רק משפטיים ) , אלא בעלי מאפיינים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים . את טענותיהם של הבדואים במישור הקרקע ובמישור ההתיישבות לא ניתן להבין במנותק ממאפייני החברה הבדואית . עוצמת השיוך לקרקע ועקרונות היסוד, המונחים בבסיס החברה הבדואית, הם העומדים בבסיס הצלחתו היחסית של המאבק הבדואי בשמירה על החזקה בחלק ניכר מקרקעות הנגב . באותה נשימה ניתן לומר כי עוצמות אלה מבוססות על חלוקה שבטית ‑ חברתית מפלה, הכוללת הפרדה מעמדית ברורה והפלייתם של אלו שנתפסו בעבר כסרח עודף לבדואי השורשי - הפלאחים והאל עבידים . על רקע זה ניתן להתחיל להבין את עמדת המדינה ואת מהלכיה לפתרון הסוגיה אשר גם בהם עוסק החלק הראשון . המדינה, בראשית דרכה, נתקלה במוקש שניתן היה להלך סביבו ונה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)