פרולוג

ריבונות בחלק מהשטח - אכן, מנקודה זו נצפה האבסורד בשיאו . התמונה הנשקפת מנקודת התצפית שצופה על אזור לקיה מדאיגה . מדאיגה מכך היא גם העובדה כי משנה לשנה הולכים ופוחתים סיכויי הפתרון . השטחים הנתונים בסכסוך אשר עליהם מתוכננות שכונות לקייה, עומדים בשיממונם . לשטחים אלה כמהים צעירים בדואים "חסרי קרקע" המתגוררים באזור וגם צעירים מקרב תובעי הבעלות הבדואים המבקשים להתיישב בצורה מסודרת ביישוב לצד הוריהם . אלא שמדובר בשטחי "תביעות הבעלות המוחזקות", אשר המדינה טוענת לבעלות מלאה עליהם ולעומת זאת החזקה הבלעדית מצויה בידי צאצאי השבט ששלט במקום . מבחינת הזוג הצעיר בלקייה, מעבר להתגורר באזור זה, ללא הסכמת תובע הבעלות, הוא בבחינת פעולה בניגוד לכל אתוס חברתי ובניגוד למשפט הפנימי הנהוג . הפרתם של כללים אלה יכולה להיות משולה לגזר דין מוות . כך נוצרת מצוקת דיור חריפה שמקורה הוא סכסוך משפטי ‑ לאומי ‑ תרבותי . מצוקה זו, כך מבינים כולם, אינם בבחינת מצוקה כלכלית ‑ משפחתית גרידא, אלא עדות לסכסוך חי ומבעבע שסופו להתפרץ . ובמרחק קצר משם, נמצא עתידה של מדינת ישראל . מחנה הבה"דים שדומה לעיר מודרנית ובואך לבירת הסיי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)