והנגב לא ישקוט

אליעד וינשל ו ה נ ג ב י ש ק ו ט ס ו גי י ת ה ב ד ו א י ם ב נ ג ב — ב י ן פ י ת ר ו ן א ז ר ח י ל ס כ ס ו ך ל א ו מ י אליעד וינשל והנגב לא ישקוט סוגיית הבדואים בנגב - בין פתרון אזרחי לסכסוך לאומי אליעד וינשל והנגב לא ישקוט סוגיית הבדואים בנגב - בין פתרון אזרחי לסכסוך לאומי ידיעות אחרונות  ספרי חמד Eliad Weinshall And the Negev Will Not Settle The Bedouim Issue in the Negev Between a Civil Solution and a National Conflict אליעד וינשל והנגב לא ישקוט סוגיית הבדואים בנגב - בין פתרון אזרחי לסכסוך לאומי עורך אחראי : דב איכנולד עורך ממונה : עמיחי ברהולץ עריכת הלשון : אבי דסה עיצוב הכריכה : דיקלה יובל הצילום שעל הכריכה : מרק ניימן, לע"מ הפקה וסדר : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ( לרבות צילומים ) שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)