מדוע שתיקחי על עצמך עוד מצוות?

20 ובכל זאת, יש מצוות שהזמן גרמןיכולה לקבל אותה על עצמה, שהפכו לרווחות יותר בקרב נשים, כמו קריאת שמע, וישנן מצוות שהזמן גרמן שנפוצות פחות בקרב נשים, כמו הנחת תפילין . מכל מקום, הראשונים נחלקו רק באשר לשאלה אם הפטור ממצווה רשאי לברך עליה . הפסיקה האשכנזית מתירה לברך על המצווה, 21 כי "עיקרורוב הפסיקה הספרדית אוסרת . פרופ' ורד נעם מחדדת הפטור של נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן נלמד מפטור מתפילין, 22 ואילו פטור זה כברשנלמד כשלעצמו מהפטור מתלמוד תורה, בטל בכל ישראל, וחוגים חרדיים בכלל זה . נמצא שאישה המתעטפת בטלית ללא ברכה יוצאת ידי שיטתם של כל הפוסקים, ואף עושה מעשה שמרני יותר מאישה הנוטלת לולב בברכה" . ובכל זאת - בעוד שספירת העומר או נטילת לולב הן מצוות שהחברה תצליח לעכל ביתר קלות, והן דבר שבשגרה עבור נשים אשכנזיות, מצוות כמו טלית ותפילין הן קו אדום ברוב הקהילות בארץ, כיוון שלא מדובר במהלכים נפוצים מדורי דורות . אישור של פעולה כזו ישנה הלכה למעשה את אופיו של המרחב הציבורי של בית הכנסת . ואכן, נשים בטליתות הן מראה נפוץ יותר בקבוצות תפילה נשיות או במניינים משותפים, ולא בבתי כנסת אורתודוקסיים רגי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)