שמחת תורה ופורים - חגיהן של הפמיניסטיות הדתיות

כפטריות אחרי הגשם, גם ביישובים השמרניים ביותר . ההתכנסות הזו הפכה אט אט מקריאה משנית לקריאה מרכזית וצבעונית, ולא פעם החג מלווה במשתה נשי שמאפשר גם לבנות הזוג לשתות ולשמוח, במקביל לבני זוגן . בשמחת תורה, הרשת עמוסה במאות רבות של סיפורים על הקפות נשיות עם ספרי תורה, שיעורים מיוחדים ביוזמתן של נשים, ופסגת האירוע : עלייה לתורה בקבוצות תפילה נשיות או במניינים משותפים . כל הבחירות ההלכתיות הללו קיימות כבר שנים רבות, אך המפגש המחודש ברשת החברתית הפך אותן מפריבילגיה של קבוצות מצומצמות ואליטיסטיות של נשים ממעמד גבוה, למחזה נפוץ בכל רחבי הארץ . בזכות הקהילה הווירטואלית, גם נשים שלא מצאו מענה בקהילת האם שלהן או לא הצליחו ליזום שינוי, משכנעות לא פעם את משפחתן לבלות את החג במקומות שבהם יש האפשרות לקחת חלק בתפילה כראות עיניהן, ונעזרות באותה קהילה מדומיינת שמעניקה למעשה מענה של ממש . קריאת מגילה של אישה לנשים נמצאת יחסית בקונצנזוס ההלכתי, כיוון שזו מצווה שנשים וגברים מחויבים בה באופן שווה . רוב מוחלט של הראשונים מסכימים שאישה יכולה להוציא ידי חובה 19 והרמב"ם . שאלה הלכתיתאישה בקריאתה, כך גם על פי דעת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)