האמהות המייסדות: ראשיתו של הפמיניזם הדתי

אם אין לנו יכולת לשנות תרבות של אלימות מינית, להציל נשים מוכות, לשחרר אישה ולתת לה גט - העיקר חסר מן הספר . כל הזמן דנו בשאלה האם אנחנו ראש חץ או בית, האם ברצוננו להיות קבוצה שמכילה מקסימום נשים ונותנת להן מענה, או קבוצה התובעת שינוי גם במחיר התרחקות וניכור מצד נשים שהיו יכולות להיות שותפות לדרך . אני שמחה שאני מגדירה את עצמי רדיקלית . נשים צריכות קבוצת הזדהות והשתייכות, אבל לי אישית חשוב יותר להיות זו שמשנה את המציאות" . הפמיניסטיות הדתיות מבקשות לפעול בתוך המסגרת הדתית ולא להתנתק ממנה, ולכן לא פעם הן יוצרות יש מאין בתוך האילוצים הקיימים . למרות ההתנגדות מצד הממסד הרבני, ניכר כי, בלשונה 2 ומה שנחשב לקיצוני הפךשל תמר אלאור, ה"רדיקלי הפך נורמלי", עם הזמן לחלק מן המיינסטרים הדתי . בשונה מגברים, נשים דתיות נדרשות באופן תדיר לנמק את השאיפות הדתיות שלהן, ונחשדות לא פעם בכוונות זרות . למחשבה הפמיניסטית ‑ דתית ישנה גם תשתית תיאולוגית ורוחנית . 3 טוענת כי לפמיניזם היהודי יש אפשרות להציע מודלפרופ' תמר רוס ייחודי של המשכיות תרבותית, בכך שהוא מצליח לחולל תמורות במסורת עשירה וארוכת ימים מבלי לחתור...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)