הדתיות החדשות

הדתיות החדשות חן ארצי סרור הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות חן ארצי סרור הדתיות החדשות הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות ספרי יהדות בעריכת עמיחי ברהולץ חן ארצי סרור הדתיות החדשות הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות ידיעות אחרונות  ספרי חמד Chen Artzi Sror The New Religious Women When Religious Meets Social Networks חן ארצי סרור הדתיות החדשות הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עריכת הספר : אריאל הורוביץ עיצוב הכריכה : נריה צור, סטודיו דוב אברמסון איור הכריכה : אהרון פרידמן, סטודיו דוב אברמסון סדר : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 2018 © All ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)