כשהרופא עוזב את המרפאה: סיום ה"חוזה" מטפל־מטופל

158 | ד"ר אנדרה מטלון הרפואיים, אך הם בעיקר של רופאים שיוצאים לגמלאות . בסיפורים אלו ניתן לראות שחלק מהרופאים נהיים חולים אחרי שהם מסיימים את עבודתם, חלקם עוזבים בלי להיפרד — יוצאים לחופשה ולא חוזרים — וחלקם לא מסוגלים ממש להשתחרר מעבודתם . מפתיע שנושא כה טעון רגשית אינו מגובה עדיין במחקר רציני בספרות העולמית וכאילו "לא קיים" מבחינה רשמית . הנהלות קופות החולים או שירותי הבריאות, מצידן, מתייחסות למעבר של רופא ממקום למקום כאל "הזזת חייל בלוח שחמט" . האמת היא שהקשר עם רופא המשפחה הוא לעתים מאוד אינטימי ומשמעותי וללא ספק הוא אחד הקשרים טעוני הרגש המשמעותיים ביותר שיש לאדם, ואין הכרה מספקת בכך . מנקודת מבטו של רופא המשפחה, הקשר עם המטופלים שלו הוא אחד מהקשרים טעוני הרגש ביותר . קשר זה ממלא צורך רגשי להיות משמעותי לאדם אחר, להיות נאהב, וייתכן שהרופא עושה עבודת תיקון רגשי ביחס לתחושות חוסר אונים וחוסר שליטה שחווה באירועים בריאותיים שלו עצמו בילדותו או של אדם קרוב ומשמעותי . במהלך כל שנות היותי מומחה ברפואת המשפחה עברתי כאמור כמה מרפאות . הפרידה האחרונה שלי ממטופלים הייתה לפני כמה שנים, כאשר ע...  אל הספר
רמות