ראשית המריבה

154 אדם בלתי מעשי בדעתו לעשות . בפועל נוטים ענפי המסחר והעסק בימינו למיזוגים מסחריים גדולים, המתגלים תכופות כתופעה אימפריאלית יותר, אימפרסונלית יותר ואינטרנציונלית יותר מכל חֶבֶר - עמים קומוניסטי — קולקטיביים למעשה אם לא להלכה . טוב ויפה להיאנח שוב ושוב בפיזור דעת, "לאן הגענו עם כל הבולשביזם הזה ? " אך יש מקום להוסיף, "לאן הגענו, גם ללא הבולשביזם ? " התשובה המתבקשת היא — לשלטון המונופולים . אין לבלבל מצב עניינים זה עם היזמה הפרטית . הקרטל האמריקני אינו ארגון של יזמה פרטית יותר משהאינקוויזיציה הספרדית היא ארגון של משפט פרטי . אין למונופול דבר וחצי דבר עם הפרטיות ואין לו דבר וחצי דבר עם היזמה . הוא בא לעולם על מנת לסכל את היזמה הפרטית . אפילו יעבור הבולשביק האחרון מן העולם, עדיין נימצא חותרים בלא לאות לעבר משטר המונופולים, שמשמעו חורבן גמור של הקניין . אני נמנה עם אלה המאמינים כי המרפא לריכוזיות הוא, בפשטות, היפוכה — הביזור . נהוג לתאר דגם זה כפרדוקס . הטענה כי יש להשיב את ההון שרוכז בידי המיעוט לרשותו של הרוב היא לכאורה הגזמה פנטסטית, שאינה מתקבלת על הדעת . הסוציאליסט מבקש להפקיד על ההו...  אל הספר
הוצאת שלם