מה כשורה בעולם

144 אדם בלתי מעשי בין שהוא לפנינו בין שהוא מאחורינו . דימיתי לי חיבור זה כמסכת הגיגים קטנה ומהוגנת, שאת מהלכה מפריעות רק כותרות - משנה מזדמנות . הצעתי להכתיר את העיון בשם "מה אינו כשורה", המורה כי בדעתי להראות היכן טמון הכשל בהיקשינו ההגיוניים . ברם, הגורל מינה לי מו"ל אוהד וברוך כשרונות, שחולשתו האחת והיחידה הייתה אמונתו כי המונולוג הנרגן שלי חשוב בהרבה מכפי שהאמנתי אני עצמי . מחמת הבלבול או ההתלהבות ( ואין לי להאשים אלא את עצמי בכישלון לצננה ) הכותרת המקורית פינתה את מקומה לתרועת החצוצרה האפוקליפטית "מה אינו כשורה בעולם" . החיבור חולק לשלושה פרקים נוקבים וחדורי עזוז כמו מנשרי המהפכנים בצרפת . על הכריכה נמרח דיוקן עצום ששיווה לי מראה של סַפָּר - נשים מדוכדך, והחיבור כולו שוגר לחלל העולם כפצצה . למען הסר ספק, ראוי להבהיר כי איני מטיל על ראשו של המו"ל שמץ מן האחריות לכל זה . היה בידי לבלום בכל שעה את המהלך, שלא היו ביסודו אלא כוונות טובות וטהורות . אני נדרש לתקרית קטנה זו רק כדי להדגים את הטעות הרווחת בנוגע למו"לים . נהוג לתארם כסוחרים קרים ומחושבים, המבקשים להותיר סופרים אביונים בירכתי...  אל הספר
הוצאת שלם