הפחד מפני העבר

138 אדם בלתי מעשי עזות פניהם כי אם משום חששנותם המופלגת . אם הצבאות המודרניים אינם משלהבים את הדמיון כגיסותיהם מעוטרי השריונות של הצלבנים, הרי הסיבה לכך אינה מתמצה בחזותם הנאה או המכוערת . כמה מספינות המלחמה המודרניות יפות כמו הים עצמו ; וחרטומיהן של כמה מן האניות הנורמניות היו כעורים ממש כחוטמיהם של הלוחמים שבבטנן . אווירת המיאוס האופפת את מלחמתנו המדעית נובעת מן הבהלה המרושעת שבלבה . הצלבנים הסתערו בכל כוחם ; הם הסתערו לקראת אלוהים, נחמתם העזה של האמיצים . הצבא המודרני אינו מסתער כלל ; הוא נסוג, נמלט על נפשו, נס מפני השטן שהנה כבר סוגר בכפו העצומה על חילות המאסף . אין לדמיין אביר ימי - ביניימי המדבר על רמחיהם ההולכים ומתארכים של הצרפתים כשהוא אחוז אותה חלחלה שמעוררות בנו ספינותיהם ההולכות וגדלות של הגרמנים . מי שכינה את האסכולה הימית "האסכולה המימית" 3 היטיב לבטא אמת פסיכולוגית, שגם נציגי האסכולה האמורה אינם מתיימרים להכחיש . אפילו מדיניות האיזון, 4 אם אמנם הכרחית היא, היא לכל היותר הכרח מגונה . בעלי חזון רבים מתנכרים למהלכי האימפריה, משום שהם מוצגים תכופות כמגננות בהולות, שנדחקנו אל...  אל הספר
הוצאת שלם