הרומנסה של האורתודוקסיה

711הרומנסה של האורתודוקסיה שג'ונס יֵשב בפנים ושג'יימס יקבע עד מתי הוא יֵשב", תגלה למרבה הפלצות כי נגזר עליך לחשוב . המילים הארוכות אינן קשות במיוחד ; המילים הקצרות הן הקשות באמת . דקוּת - הכּוונה המטפיזית המשוקעת במילה "נוּ" עולה לאין - ערוך על זו הגלומה במילה "דגנרציה" . לפעילותן של מילים ארוכות ונוחות אלו, הפוטרות את האדם המודרני מטורח המחשבה, נודע היבט נוסף, מטעה והרסני במיוחד . קושי זה עולה כל אימת שמילה ארוכה אחת משמשת בהקשרים שונים למסירתן של משמעויות שונות . המילה "אידיאליסט", לדוגמה, נושאת משמעות אחת כאשר היא מתארת פילוסוף, ומשמעות אחרת כאשר היא נסבה על אדם המחזיק בעמדה מוסרית . בה במידה צדקו ההוגים המטריאליסטיים כאשר הלינו על הבריות אשר אינן מבחינות בין "מטריאליזם" בתורת מושג קוסמולוגי ובין "מטריאליזם" ככינוי גנאי מוסרי . ואם נזדקק לדוגמה המונית יותר, האיש המתעב את ה"פרוגרסיביים" בלונדון הוא האיש אשר לא יהסס לקרוא לעצמו "פרוגרסיבי" בדרום אפריקה . בלבול טורף - משמעויות מעין זה מאפיין את השימוש במילה "ליברל" בהק שר ה ד תי מז ה וב הקש ר הפול יט י והח ברתי מזה . רבים סבורי ם שהליב...  אל הספר
הוצאת שלם