האתיקה של ארץ הפיות

79האתיקה של ארץ הפיות הגיגיי . גדלתי על ברכי הליברליזם, ותמיד האמנתי בדמוקרטיה, בדוקטרינה הליברלית היסודית בדבר זכותם של בני האדם למשול על עצמם . אם מילים אלו מצטלצלות באוזניו של אי מי כעמומות או כשחוקות, אין לי אלא לעצור לרגע ולהסביר כי לדידי הדמוקרטיה עומדת על שני עיקרים . הראשון שבהם קובע כי הדברים המשותפים לכל בני האדם חשובים יותר מן הדברים המיוחדים לאדם זה או אחר . הדברים הרגילים יקרי ערך יותר מן הדברים יוצאי הדופן ; ולא זו בלבד, אלא שהם גם מוזרים יותר . האדם הוא לעתים דבר מה נורא יותר, וגם משונה יותר, מבני אדם . הנס של האנושיות — של עצם הווייתה — צריך להיות קרוב ללבנו יותר מכל פלאי הכוח, התבונה, האמנות והתרבות . איש רגיל בהחלט העומד על שתי רגליים צריך להיחשב, בתור שכזה, לדבר מרטיט יותר מכל מוסיקה ונועז יותר מכל קריקטורה . המוות טרגי יותר אפילו ממוות בהרעבה . להיות בעליו של חוטם הוא עניין משעשע אפילו יותר מלהיות בעליו של חוטם נורמני . 1 זה עיקרה הראשון של הדמוקרטיה : מהותם של בני האדם מתגלה במה שמשותף להם ולא במה שמפריד ביניהם . והעיקר השני של הדמוקרטיה אינו אלא זה : האינסטינקט הפ...  אל הספר
הוצאת שלם