המשוגע

77המשוגע רישום ששרבט כאחוז טירוף על קירות תאו . ומעל תיחרט האמת האיומה : "הוא מאמין בעצמו" . די אם נציין, לענייננו, כי לקיצוניות פן - אגואיסטית זו של המחשבה מכנה משותף עם הקיצוניות הנגדית, המטריאליסטית — והוא אופייה הפרדוקסלי . היא שלמה באותה מידה מבחינה תיאורטית ופגומה באותה מידה מבחינה מעשית . למען הפשטות, קל יותר לנסח את הרעיון כך : יכול אדם להאמין כי הוא שרוי תמיד בחלום . ברור שאי - אפשר להזים את אמונתו זו, מן הטעם הפשוט שכל ראיה נגדית עלולה אף היא להשתייך לאותו חלום . אך אם יעלה אותו אדם את לונדון באש ויאמר כי עוד מעט ייקרא לארוחת הבוקר, לא תהיה בידנו ברירה אלא לשכן אותו בחברתם של לוגיקנים אחרים במקום שכבר נדרשנו לו כמה וכמה פעמים במהלך פרק זה . האדם שאינו מסוגל להאמין לחושיו לוקה בדעתו בדיוק כמו האדם שאינו מסוגל להאמין לדבר מלבדם, אך ההוכחה לטירופם של השניים אינה טמונה בשגיאה כלשהי שנפלה במסכת טיעוניהם, כי אם בטעות של חייהם בכללם . שניהם נעלו עצמם בקופסאות שעל פנים דפנותיהן מצוירים השמש והכוכבים ; אף אחד משניהם אינו מסוגל להגיח החוצה — האחד אל הבריאות והאושר שבשמים והשני אל הבריא...  אל הספר
הוצאת שלם