על סופרים מודרניים מסוימים ומוסד המשפחה

74על סופרים מודרניים מסוימים ומוסד המשפחה גדול הרבה יותר . הוא מיטיב להכיר את רבגוניותו העזה והעיקשת של האדם . והסיבה לכך ברורה : בקהילה גדולה אנו רשאים לברור לנו את רעינו . הקהילה הקטנה בוררת את רעינו עבורנו . בחברות גדולות ומתורבתות - לעילא מתלכדות הקבוצות על יסוד מה שמכונה נטיית הלב, ואוטמות את חבריהן לעולם הממשי יותר משעריו המוברחים של מנזר . השבט לעולם אינו צר אופקים ; צרות האופקים היא לחם חוקה של הקליקה . בני - השבט חיים יחדיו כי כולם עד אחד עטויים אותו אריג צמר משובץ וכולם עד אחד יצאו מחלציה של אותה פרה מקודשת, אך הנס הלא - מכזיב של המקרה ערב לכך שנשמותיהם צבעוניות יותר מכל אריג . אולם חברי הקליקה מסתופפים יחדיו בשל הגוון הזהה של נשמותיהם, וצרותם היא צרות הרוח וצרות הלב המושלות בגיהינום עצמו . חברה גדולה לא באה לעולם אלא כדי להקים קליקות . חברה גדולה אינה אלא חברה לקידום צרות האופקים . היא בחזקת מנגנון שתכליתו לגונן על היחיד המבוּדד והרגיש מכל מגע עם הכורח המר והתובעני של הפשרה האנושית . אם לומר זאת במילים ברורות : החברה הגדולה מבקשת למנוע את הדעת הנוצרית . שינוי זה ניכר, למשל, ...  אל הספר
הוצאת שלם