להגנתם של סיפורים בלשיים

16 אדם בלתי מעשי קופים וזאבים . כך נעשית הרומנסה של המשטרה לרומנסה של האדם . היא מושתתת על העובדה כי המוסריות היא האפלה והנועזת שבכל הקנוניות . היא מזכירה לנו, כי השוטרים והבלשים המסיירים כצללים על גבולנו וניצבים בלא רחש על משמרתם הם - הם האבירים הנודדים של תקופתנו . 1901 14 אדם בלתי מעשי סגולתו הראשונה של הסיפור הבלשי כרוכה במעמדו החלוצי כצורה הספרותית הפופולרית היחידה המעניקה ביטוי כלשהו לשירה שבחיים המודרניים . בני האדם חיו בקרב הרים כבירים ויערות - עד במשך עידנים עד שעמדו על איכותם הפיוטית ; אין לנו אלא להסיק שכמה מצאצאינו עשויים להתפעל מגון הארגמן העשיר של הארובות כמו היו אלה פסגות הרים, ולהביט על פנסי הרחוב כאילו היו עצים עתיקים . בכל האמור בגילויו של המטרופולין העצום כדבר מה פראי ומזדקר, הסיפור הבלשי כמוהו כ איליאדה . אי - אפשר שלא להשגיח בכך שגיבורי הסיפורים הללו — הבלשים והחוקרים — חוצים את לונדון מתוך אותן בדידות וחירות שהן נחלתם של הנסיכים בסיפורי המעשיות . במהלך מסעם של גיבורים אלו לחופים לא - נודעים מזדהר האוטובוס העירוני בצבעיה הקדמוניים של אנייה פלאית, ואורות הכרך מנצנצי...  אל הספר
הוצאת שלם