להגנתם של נדרים פזיזים

9להגנתם של נדרים פזיזים אבל יש עוד היבט מאלף אחד לסוגיה זו, שראוי להביאו בחשבון . לו נמצאו אנשים הנוהגים כך בעצם הימים האלה, היינו רואים בהם נציגים של ה"דקדנס" . 3 אבל האנשים שעשו כדברים האלה לא היו דקדנטיים ; הם נמנו בדרך כלל עם המעמדות הבריאים בעידן הנתפס בדרך כלל כבריא . יהיה בוודאי מי שיטען כי אם אנשים שפויים ביסודם נדחפו למעשים מטורפים מעין אלה, חזקה עליהם שהיו נתונים להנחייתה הגחמנית של דת רדופת אמונות תפלות . אלא שאין ממש גם בטענה זו ; כי הנה אף בעסקי העולם הזה, כגון האהבה והתשוקה, נדחפו נסיכי ימי הביניים לאותן הבטחות משוגעות ונסחפו לאותם מעללים ונתקפו אותם דמיונות שווא ונשרפו באותה אש נוראה של הקרבה עצמית . אנו נתקלים בסתירה, שעל מנת ליישבה יהא עלינו לחשוב מבראשית על טבעם של נדרים . אם נשקול ברצינות ובפיכחון את טבעם של נדרים, אני סבור שנבוא לידי מסקנה כי השבועה לכבול הרים היא מעשה שפוי ואף הגיוני למהדרין, וכי אם עוד יש מקום לטירוף מסוים, הרי הוא מתגלם בהימנעות משבועות כאלה . האיש הנודר נדר קובע פגישה עם עצמו במרחקי הזמן או המקום . הסכנה האורבת לפתחו היא כי עצמו לא יגיע לפגישה ....  אל הספר
הוצאת שלם