להגנת פולחן התינוקות

6 אדם בלתי מעשי שכבר ניתן לה . אפשר לנו להקיף במבטנו את השמים ולמצוא כוכבים חדשים לאין - מספר, אך עוד יש כוכב חדש שלא מצאנו — זה שעל אדמתו נולדנו . אבל השפעתם של ילדים חורגת מעבר לאותו מאמץ של מה בכך לשוב ולברוא את השמים ואת הארץ . היא מאלצת אותנו לשוב ולעצב את הליכותינו בעולם בהשראתה של אותה תורה מהפכנית, שכל הדברים הם לפלא בעיניה . ואנו אמנם עושים זאת ( גם אם בבלי משים ובאפס דעת ) — דיבורם של ילדים הוא אמנם לפלא בעינינו, הליכתם היא לפלא בעינינו, פיקחותם היא לפלא בעינינו . הפילוסוף הציני מדמה לו ניצחון בעניין זה וצוחק לעדת מעריציו של התינוק בעודו מוכיח להם שמילותיו והשתובבויותיו של העולל אינן יוצאות מגדר הרגיל . אך בנקודה זו ממש מקופלת צדקתו התהומית של פולחן התינוקות . מילים והשתובבויות שנחרטו בחימר הן נפלאות, מילותיו והשתובבויותיו של הילד הן נפלאות, וההגינות מחייבת להוסיף כי מילותיו והשתובבויותיו של הפילוסוף נפלאות באותה מידה . האמת היא כי אנו צודקים ביחסנו לילדים ושוגים ביחסנו למבוגרים . יחסנו לבני - גילנו מושתת על גינוני כבוד חנפים, המכסים על מידה לא - מבוטלת של אדישות או בוז . יחס...  אל הספר
הוצאת שלם