אדם בלתי מעשי

נ י ק ו ל ו מ ק י א ו ו ל י ה ל י ז מ ו ר ה עו רך מ רי ם שוסט ר מ ן - פ דוב א נ ו תרגו ם דיונים ג י ל ב ר ט ק י ת׳ צ׳ ס ט ר ט ו ן אדם בלתי מעשי עו ד ד ו ו ל ק ש ט יי ן א ס ף שג יב ת רגוםעו רך גילברט קית' צ'סטרטון אדם בלתי מעשי ג' . ק . צ'סטרטון, 18 באוקטובר 1926 . Image Bank / Getty Images . ספריית לויתן — ספרי מופת בפילוסופיה גילברט קית' צ'סטרטון אדם בלתי מעשי מבחר כתבים תרגום עודד וולקשטיין עורך אסף שגיב הוצאת שלם, ירושלים התשע"ד Gilbert Keith Chesterton An unprACtiCAl mAn seleCted essAys The Founding Leadership Gift for the publication of Great Texts was provided to Shalem Press by the Gilbert & Elisa Palter Family Endowment in Toronto, Canada . עורכת לשון : רות צדקיה ( לנדאו ) הפקה : מרינה פיליפודי סדר ועימוד : רונית גולדברג © 2014 כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז האקדמי שלם, רחוב העסקן ,3 ירושלים עיצוב עטיפה : אריקה הלבני , ) 1516 - 1450 . Cover picture : hieronymus bosch ( c “st . John the baptist in meditation” ( oil on panel ) , museo lazaro Galdiano, madrid, spain . t...  אל הספר
הוצאת שלם