רשימת המקורות

רשימת המקורות 408 שייקאווסקי, ‘א בינטל פאקטן’ = ז’ שייקאווסקי, ‘א בינטל פאקטן וועגן עלזאסער יידן אין אמעריקע’ ( ‘צרור עובדות על יהודי אלזס באמריקה’ ) , ייווא בלעטער , ,20 2 ( סעפטעמבער - דעצעמבער ) . באנגלית Abelow, History of Brooklyn Jewry = Samuel P . Abelow, History of Brooklyn Jewry, Scheba Publishing, Brooklyn, NY 1937 . Abrams, Faith and Fear = Elliott Abrams, Faith and Fear : How Jews Can Survive in Christian America, Free Press, New York 1997 . Abramson, APrayer for the Government = Henry Abramson, APrayer for the Government : Ukrainians and Jews in Revolutionary Times, 1917 - 1920, Harvard University Press, Cambridge, MA 1999 . Ackerman and Jahoda, Anti - Semitism and Emotional Disorder = Nathan Ackerman and Marie Jahoda, Anti - Semitism and Emotional Disorder : APsychoanalitic Interpretation, Harper, New York 1950 . ADL, Antisemitism in the United States = Anti - Defamation League of B’nai - B’rith, Antisemitism in the United States in 1947, Anti - Defamation League, New Yor...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב