נספח: רשימת ארגונים, אגודות ומוסדות (באנגלית ובעברית)

נספח 399 אגודת הצעירים יוצאי ביאליסטוק — Bialystoker Young Mens Association אגודת יוצאי בסרביה — Bessarabian Verband Association אגודת נשות בוסטון וסביבתה לקידום הנצרות בקרב היהודים * * — Female Society of Boston and Vicinity for Promoting Christianity among the Jews אומת האסלאם * * — Nation of Islam האיגוד האמריקני לזכויות האזרח * * — ) American Civil Liberties Union ( ACLU האיגוד המאוחד של עובדי ענף הביגוד — Amalgamated Clothing Workers’ Union האיגוד העולמי של הפועלים המייצרים בגדי נשים — International Ladies’ Garment Workers’ Union ( ILGWU ) האיגוד ליהדות קונסרבטיבית מסורתית — Union for Traditional Conservative Judaism UTCJ ) ( איחוד בתי הכנסת של אמריקה — ) United Synagogue of America ( USA איחוד בתי הכנסת של היהדות הקונסרבטיבית — The United Synagogue of Conservative Judaism ( USCJ ) איחוד בתי הכנסת של היהדות הקונסרבטיבית — The United Synagogue of Conservative Judaism האיחוד הארצי למען צדק חברתי * * * — National Union for Social Justice איחוד הקהילות היהודיות האורתודוקסיות — Union o...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב