הערות

הערות 371 21 Berlin, Many Thousands Gone Goodfriend, Before the Melting Pot, p . 76 22 Chyet, Lopez of Newport ; Faber, Jews, Slaves and the Slave Trade ; Drescher, From 23 Slavery to Freedom, pp . 339 - 354 24 בספר יש הבדלה בין community ( קהילה, קבוצת אנשים המתגוררת בסמיכות גאוגרפית ) ל - congregation ( עדה, קבוצת אנשים שמתפללת יחד ) . בראשית ההתיישבות היהודית באמריקה היתה זהות בין קהילה לעדה, כי היה רק בית כנסת אחד בכל יישוב . בהמשך השתנו הדברים ובקהילות השונות היו כמה וכמה עדות [ העורך ] . 25 31 . Rosenwaike, ‘An Estimate and Analysis of the Jewish Population’, p Gutstein, The Story of the Jews of Newport 26 Hershkowitz, Wills of Early New York Jews, p . xii 27 Grinstein, The Rise of the Jewish Community, p . 30 28 Hershkowitz, Wills of Early New York Jews, pp . xii, 865 29 Neu, ‘The Jewish Businesswoman’, p . 139 30 Grinstein, The Rise of the Jewish Community, p . 166 ; Pool, Portraits Etched in Stone, 31 pp . 170 - 173 Weibryb, The Jews of Poland, pp . 181 - 205 32 Bodian, Hebrew...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב