7. האומנם תור זהב?: 1967-1948

חלק ג 268 בתקופה הזאת, שהתאפיינה בסוג חדש של ניידות יהודית — התנועה מן הערים אל הפרוורים — מצאו יהודי אמריקה דרכים לשלב את החיים הנוחים של המעמד הבינוני עם פעלתנות חברתית ומחויבות יהודית . פעילותן של נשים יהודיות, בעיקר בקהילות החדשות שקמו בפרוורים שבפאתי הערים הגדולות, סייעה לטפח אחידות דעים יהודית . מדינת ישראל שזכתה לעצמאות זמן קצר לפני כן אמנם לא היתה גורם השפעה מרכזי על הזהות הקהילתית, אבל עוררה גאווה בקרב יהודי אמריקה . ב'תור הזהב' הזה פעלה הדת ככוח מלכד וגישרה על חילוקי הדעות לא בין יהודים ליהודים בלבד אלא גם בין יהודים לנוצרים . בעידן הזה, שהעלה על נס את ההשפעה המיטיבה, הגומלת חסד, של הפולחן וההשתייכות הדתית, חברה היהדות לפרוטסטנטיות ולקתוליות והיתה לדת של הזרם המרכזי, בבחינת היהלום השלישי בכתר הדת האזרחית של ארצות הברית . 1 יהודי אמריקה השתתפו במרץ בנהירה אל קהילות הפרוורים בארצות הברית, תופעה שנודעה לה משמעות עמוקה . התנועה אל הפרוורים התאפשרה עקב הטכנולוגיה שאחרי המלחמה והיתה תוצאת המדיניות הפדרלית והמקומית, שראתה במרכזי הערים בעיה שמצריכה פתרון, ואחת הדרכים היא לעודד משפחות...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב