2. להיעשות אמריקני: 1820-1776

חלק א 42 יהודיות חדשות . וכשם שהאמריקנים נחלצו מן המגבלה הגאוגרפית של חופי האוקיינוס האטלנטי, כן התפשטו גם היהודים לרבעים חדשים, ערים חדשות ואזורים חדשים . הם עשו זאת מתוך הרגשת הַעֲצמה, וזו הניעה אותם לעשות ניסויים במבנים קהילתיים חדשים, שהונחו מכוח מה שהגברים והנשים האלה רצו ולא מתוך מה שהכתיבו להם מנהגי העבר דווקא . גם כשנשמעו לצווי העבר עשו זאת מרצונם, ולא מפני שהמנהגים והטקסטים הנורמטיביים כופים עליהם לעשות זאת . המהפכה באמריקה היא שאפשרה את השינויים האלה בחברה האמריקנית והיהודית גם יחד . כשהשתחררו מעול הבריטים והקימו מוסדות ממשל חדשים דחו האמריקנים את המורשת הקולוניאלית, שראתה בסדר ובהיררכיה גורמים טבעיים וטובים . עשרות שנים, ואולי אף מאות שנים עתידות לעבור עד שתחול ברכת המהפכה במלואה על כל האמריקנים — ואפשר לטעון שאפילו במאה ה - 21 עדיין נותרו פערים חמורים בין הרטוריקה ובין המציאות — אבל הרעיון ש'כל בני האדם נבראו שווים', כלשונה של הצהרת העצמאות, היה קיים מתחילה . החוקה שהתקבלה ב - 1789 החלה בתהליך ניתוק העבותות שבין הדת לאזרחות, בין מקום הלידה ובין ההשתתפות המלאה בחיים האזרחיים...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב