1. מקורותיה של יהדות אמריקה: 1776-1654

חלק א 14 מדרגה גבוהה יחסית של סובלנות דתית . היהודים שנקלעו לניו אמסטרדם ביקשו מיהודי אמסטרדם הישנה להתערב למענם ב'חברת הודו המערבית ההולנדית' . יהודי אמסטרדם נענו בחיוב והגישו בקשה למנהלי החברה . הם ציינו שזה עשרות שנים היהודים נאמנים להולנד ומשרתים את האינטרסים שלה . הם מביאים תועלת כלכלית הן בבית והן במושבות הולנד הרחוקות . בתחרות הבין - לאומית על מושבות ומשאבים — הנטושה בין ההולנדים ובין הספרדים, הפורטוגלים, האנגלים והצרפתים — סייעו היהודים וקשרי המסחר שלהם רבות להולנד, והם יכולים להביא תועלת גם בעתיד . העותרים היהודים ציינו ש'רבים מבני האומה היהודית הם מחזיקי מניות מרכזיים בחברה' . טיעוניהם של יהודי אמסטרדם גברו על טענותיו של יריבם, פיטר סטאיבסנט, ובאפריל 1655 הודיעו מנהלי החברה באמסטרדם למושל המושבה ש'היהודים האלה רשאים לנסוע ולסחור [ . . . ] ולגור ולהישאר שם' . 2 היהודים שהתיישבו בניו אמסטרדם השתמשו במכתב הזה כדי לדרוש זכויות וציטטו אותו בתור הבסיס לזכותם ליהנות מן המשאבים הניכרים שבמושבות הולנד באמריקה הצפונית . ב - ,1655 כשמנעו סטאיבסנט וחברי המועצה השלטת מן היהודים לקחת חלק ב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב