מבוא

מבוא 2 הגברים והנשים היהודים באמריקה בחנו את גבולות היהדות כמו שהבינו אותה, וחיפשו דרכים לשנות את המערכת המסורתית כך שתעלה בקנה אחד עם הלכי הרוח האמריקניים . בענייני פולחן דתי לא הרבו יהודי אמריקה לפנות אל יצירות קנוניות ואל מנהיגים סמכותיים, אלא עיצבו את חיי הדת שלהם בדמותם . כך אירע שיהדות אמריקה לבשה אופי שונה מזה של קהילות יהודיות אחרות . בשל עצם העובדה שהם השתתפו ביצירת חברה חדשה, מורכבת ממהגרים, נבנתה הזהות היהודית האמריקנית בתהליך גמיש, פתוח ונטול כפייה עד מאוד . יהודים שהיגרו מפולין לגרמניה, למשל, היו שונים שוני מובהק מן האוכלוסייה הגרמנית בשל מוצאם הזר, והיהודים והלא - יהודים כאחד ציפו מהם להבליע את זהותם הקודמת ולעטות זהות יהודית - גרמנית . לעומת זה יהודים שהיגרו מפולין לאמריקה באו לארץ שכמעט לכל יושביה היו שורשים במקום אחר, והם לא התבלטו בשל היותם מהגרים או בני מהגרים . רק לעתים רחוקות היה עליהם להסתיר את יהדותם כליל או למחוק את מקום מוצאם . אבל היו זמנים שבהם זנחו מקצתם את זהותם היהודית או הסתירו אותה . תביעותיה של אמריקה ונטל היהודיוּת גרמו לרבים להרגיש ניתוק, פירוד ואי - ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב