תוכן העניינים

לזכר דייב והלן דיינר, שחייהם באירופה ובאמריקה ממחישים את הגרסאות הרבות של תולדות היהודים הקדמה למהדורה העברית ספרה של ההיסטוריונית חסיה דיינר, היהודים בארצות הברית : 1654 - 2000 , הוא הראשון בסדרה של ספרים ומחקרים על יהודי ארצות הברית שיתורגמו בשנים הקרובות עבור הקוראים הישראלים . מפעל תרגום זה מבקש להעשיר את ספרות המחקר בעברית על יהודי ארצות הברית ולחשוף את הציבור הרחב להיסטוריה של קהילה חשובה זו, מהיום שבו הגיעו יהודים למושבה ההולנדית ניו אמסטרדם, במחצית השנייה של המאה השבע העשרה, ועד ימינו . בראשית שנות החמישים התרעם העיתונאי והביבליוגרף גסל קרצל על המספר הדל של ספרים ומאמרים בעברית העוסקים ביהדות ארצות הברית : ‘קשה לומר שבתוך הדבור הרחב אצלנו בזמן האחרון על יהדות אמריקה, ויותר ממנו בכתיבה העיתונאית, ניכר — ולו אף בצמצום — רקע כלשהו של ידיעת תפוצה זו [ . . . ] . בורות זו הרווחת אצלנו בכל הנוגע ליהדות אמריקה ותולדותיה [ . . . ] לא תסולח, שכן מונה לה ליהדות זו גורל כה מכריע בשנים מכריעות אלה אצלנו, שאסור לנו לעבור על כך לסדר היום' . 1 אמנם, מאז שנות החמישים, חל שיפור ניכר במספר המאמרי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב