נספח 3: ניסיון מקצועי קודם של ראשי השירות הציבורי האחרונים בשבע דמוקרטיות

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 43 ניסיון תעסוקתי קודם מזכיר הקבינט ( המוגדר כעובד הציבור הבכיר בבריטניה ) , ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, מזכיר ראש הממשלה מנכ"ל משרד ממשלתי ( משרד הקהילות והשלטון המקומי - Department for Communities and Local Government ) , מנהל הסוכנות הממשלתית לדיור בר השגה ( Homes and Communities Agency ) , מנכ“ל עיריית שפילד סמנכ“ל במשרד התעסוקה בממשלת אוסטרליה, מנהל הסוכנות הממשלתית לבנייה, מנכ“ל במשרדי ממשלה במדינות פדרליות שונות באוסטרליה מנכ"ל במשרדים בממשלת אוסטרליה ובהם משרד שאחראי על תעסוקה וחינוך ( Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs ) מנכ"ל משרד הפנים והמשרד לשירותים חברתיים ( Social Development ) , פרופסור ומרצה באוניברסיטה בתחום המינהל הציבורי סגן הנציב, סמנכ“ל משרד האוצר 44 ה צעה לסדר 19 שם הממונההתפקידהמדינה הדנקClerk of the Privy CouncilMichael Wernick Janice Charette תוצראDirector of the Office of הברית Personnel Management Jeff Tien Han Pon 2 Katherine Archuleta תפרצDirecteur Général de la Fonction Publique T...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר