7. דיון וסיכום

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 37 השומר על יתרונות המכרז, בפרט תחרותיות, שוויוניות ופומביות ; והוא אף גמיש יותר ממכרז, משום שהוא מאפשר לפנות באופן יזום למועמדים מתאימים ולהביא לידי ביטוי מגוון של דעות ואינטרסים, המקבלים כולם ביטוי בהחלטה הסופית . 53 בהליך מינוי המתבצע בעזרת ועדת איתור מקצועית, הוועדה בוחנת מגוון רחב של מועמדים וממליצה על המתאים ביותר ; ולא בטוח כלל שתהליך דומה מתקיים כאשר ראש הממשלה ( או כל שר אחר ) ממליץ על מועמד לתפקיד בכיר . גם תנאי הסף הגבוהים שהוצעו לעיל יתרמו למינוי נציב מקצועי . סביר גם שמינוי באמצעות ועדת איתור יוביל למינוי נציב עצמאי יותר לעומת שיטת המינוי הנהוגה היום . תנאי הסף הגבוהים שייקבעו ובחינת כישוריהם וניסיונם של מגוון מועמדים על ידי ועדה מקצועית, יסייעו להבטיח שהמועמד שעליו תמליץ הוועדה התנסה בתפקידים שחייבו עמידה בלחצים והוכיח את יכולתו לעמוד בהם . מנקודת מבט אחרת, מינוי באמצעות ועדת איתור גם יקטין מאוד את הזיקה בין ראש הממשלה לנציב . כך, אף שייתכן שוועדת איתור תמליץ על מועמד שיש לו זיקה לראש הממשלה, אם הוועדה תמצא שהוא המועמד הראוי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר