ה. הגדרת תנאי סף למינוי נציב

ה צעה לסדר 3019 להבטיח כי הם ראויים לכהן בתפקיד . מאותה סיבה יש לדרוש זאת גם ממועמדים לתפקיד נציב שירות המדינה . לנוכח מאפייני תפקיד הנציב, חשיבותו והשפעתו, מן הראוי לאמץ תנאי סף גבוהים שיסייעו להבטיח כי ימונה נציב מקצועי וגם להגביר את הסיכויים שימונה נציב עצמאי . לשם כך מוצעים שלושה תנאי סף : ( 1 ) השכלה – תואר ראשון בתחום רלוונטי כמו מדע המדינה, מדיניות ציבורית ומינהל ציבורי, ניהול וניהול משאבי אנוש, לימודי עבודה, משפטים, כלכלה ומינהל עסקים ; ( 2 ) ניסיון מקצועי – עשר שנות ניסיון בתפקיד ניהולי, מתוכן חמש שנות ניסיון בתפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי, או בתאגיד עסקי גדול, או בארגון מגזר שלישי שבו מתקיימת פעילות ענפה . עדיפות תינתן למי שעבד בניהול כוח אדם גדול ; ( 3 ) ניסיון בעבודה עם גופים ציבוריים ו / או עם משרדי ממשלה . תנאים אלה מתבססים על תנאי סף הנהוגים בעניין תפקידים בכירים אחרים בשירות הציבורי – למשל, תפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות, שגם הוא מתמנה באמצעות ועדת איתור . אציין כי לאחרונה, במאי ,2018 פרסמה נציבות שירות המדינה נוהל חדש המנסח מודל לקביעת תנאי סף למשרות בסגל הבכיר בש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר