א. הרכב ועדת האיתור

26 ה צעה לסדר 19 נציגו ; מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו ; שני נציגי ציבור שימונו על ידי יו"ר הוועדה , בעלי היכרות מעמיקה עם שירות המדינה בישראל, כגון בכירים לשעבר בשירות המדינה או חוקרי אקדמיה . הרכב ועדת האיתור לתפקיד הנציב המוצע כאן אינו זהה להרכב של ועדות איתור רגילות . 36 עד לאחרונה מנו ועדות איתור רגילות חמישה חברים : מנכ"ל המשרד הרלוונטי, המשמש יושב הראש של הוועדה ; נציב שירות המדינה או נציגו ; נציג משרד ממשלתי אחר או נציג היועץ המשפטי לממשלה ; ושני נציגי ציבור – נציג ציבור אחד ממונה על ידי הנציב בהתייעצות עם המנכ"ל, ונציג ציבור שני ממונה על ידי המנכ"ל בהתייעצות עם הנציב . לפי החלטת ממשלה מאוקטובר ,2017 ועדות איתור רגילות ימנו מעתה רק שלושה חברים : מנכ"ל המשרד הרלוונטי או נציגו, המשמש יושב הראש של הוועדה ; נציב שירות המדינה או נציגו ; וחבר נוסף בעל מומחיות וניסיון רלוונטיים, שימונה על ידי מנכ"ל המשרד ונציב שירות המדינה בהסכמה . 37 ואולם החלטת הממשלה נקבה בתשע משרות בכירות ספציפיות שהמינוי להן יוסיף להתקיים על ידי ועדות איתור של חמישה חברים, ובהן הממונה על ההגבלים העסקיים, האפוטרו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר