5 . מינוי מועמדים לתפקיד נציב שירות המדינה בדמוקרטיות אחרות: מבט משווה

הצעה לתיקון שיטת המינוי של נצי ב שירות ה מדינ ה 23 ממנה לפי המלצת ראש הממשלה ; בצרפת – הנשיא ממנה ; ובאיטליה – ראש הממשלה . בשתי דמוקרטיות, בבריטניה ובארצות הברית, יש פיקוח על המינוי . בבריטניה, אף שראש הממשלה ממנה את הנציב, הליך הבחירה לתפקיד הוא באחריותו של גוף עצמאי, Civil Service Commission , הממונה על איכות ועצמאות המינויים בשירות הציבורי . גוף זה אינו משתייך לממשלה או לשירות הציבורי . בהליך הבחירה האחרון נערך מעין מכרז פומבי שאליו ניגשו כמה מועמדים . ועדה עצמאית בחנה את המועמדים והעבירה את שם המועמד המועדף עליה לראש הממשלה, וזה האחרון מינה אותו . בארצות הברית יש פיקוח מסוג שונה על המינוי לתפקיד – פיקוח פוליטי . נשיא ארצות הברית נוקב בשם המועמד שהוא מעוניין בו וממנה אותו, אך לשם אשרור המינוי המועמד צריך לעבור שימוע ואישור בוועדה של הסנאט, ולאחר מכן את אישור הסנאט . לא תמיד פשוט לעבור הליך זה, משום שנשיא ארצות הברית לא בהכרח נהנה מרוב בסנאט, ואפילו אם יש לנשיא רוב, המשמעת הסיעתית בסנאט האמריקאי נמוכה יחסית . אולי בשל כך, ובשל האפשרות למנות ממלא מקום לתקופה ממושכת, מיולי 2015 ועד מר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר