ב. ניסיון קודם של המועמדים לתפקיד הנציב

20 ה צעה לסדר 19 טובה לתפקיד הנציב . סביר מאוד שמי שמילא תפקידים אלה בעבר מתאים למלא את תפקיד הנציב יותר מאחרים, משום שהתמודד עם אתגרים דומים, עבד מול גורמים דומים ועמד בלחצים דומים לאלה שייתקל בהם כנציב . אפשר גם להניח הנחה מבוססת שמועמדים שלא מילאו בעבר תפקידים ניהוליים בכירים יתקשו למלא את תפקיד הנציב כראוי לא רק בשל היעדר ניסיון מתאים, אלא גם משום שהם ייתפסו מראש כחלשים יותר ולכן יתקשו להפעיל את סמכותם . ניסיון מקצועי הולם עשוי לתרום גם לעצמאותו של הנציב . אף שהדבר אינו מובטח, סביר להניח שאדם שמילא בעבר תפקידים בכירים ועמד בלחצים מצד פוליטיקאים ובעלי אינטרס אחרים ייטיב להתמודד עם לחצים דומים בעת כהונתו כנציב . כמו כן, ייתכן שמי שמונה לתפקיד נציב אף שאין לו הניסיון המקצועי הנתפס כמתאים "יכיר טובה" למי שמינו אותו ( ראש הממשלה ושרי הממשלה ) ויתקשה יותר לעמוד בלחצים של גורמים אלה ולשמור על עצמאותו . סקירת הניסיון המקצועי של נציבי שירות המדינה שכיהנו בישראל בשלושים השנים האחרונות מלמדת שהנציבים שמונו בעבר מילאו תפקידים המספקים הכנה ראויה לתפקיד ( לפירוט ראו נספח 1 ) . שני נציבים, עמנואל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר