א. עיכוב במינוי

18 ה צעה לסדר 19 מועמדותו של משה דיין שלושה חודשים אחר כך, ב - 17 באפריל ,2011 והממשלה אישרה את המינוי הזה רק כעבור חודש . בתקופה שבין פרישת הולנדר למינוי דיין שימש אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה ( כיום נקרא האגף לממשל וחברה ) , כנציב זמני . משה דיין סיים את תפקידו כנציב ב - 28 במאי 2017 . מועד פרישתו היה ידוע זמן רב מראש, למעשה מראשית כהונתו, כיוון שכהונת הנציב קצובה לשש שנים . ואף על פי כן, רק שבועיים לפני סיום תפקידו של דיין החליטה הממשלה על הקמת ועדת מינויים לתפקיד הנציב . 27 תקופה ארוכה לא העביר ראש הממשלה שם של מועמד כלשהו לוועדת המינויים, ויותר מחצי שנה לאחר הקמת הוועדה התחלף יושב הראש שלה ( חנן אפרתי החליף את רון שפירא, שהתפטר ) . 28 ב - 6 בדצמבר 2017 הוגש שמה של המועמדת עפרה ברכה לוועדת המינויים, ולראשונה התכנסה הוועדה לדון במועמדות זו ב - 18 בדצמבר 2017 . כאמור, בעקבות עתירה לבג"ץ הודיעה הממשלה שתמנה נציגי ציבור חדשים בוועדה, והיא התכנסה לראשונה לדון במועמדותה של ברכה ב - 12 ביוני 2018 . ב - 23 ביולי 2018 התפרסם כי ועדת המינויים החליטה שלא להמליץ על מינ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר