פרק ב: מתוך ״נפוליאון אמר״

נ פ ו ל י א ו ן ב ו נ פ ר ט 94 [ 6 ] מעלותיו הראשונות של החייל הן כוח נפשי ומשמעת . הערכים נמצאים במקום השני . [ 7 ] על מנת לפקד על הצבאות נדרשת הבנה עמוקה של הטבע האנושי . [ 8 ] לחיילים רגש אחד בלבד : הכבוד ! את הרגש הזה יש להזין . יש להעניק להם אותות הצטיינות . [ 9 ] אילו היה די בכך שתהיה חזק ואמיץ כדי להיות גנרל, כל חייל היה יכול לטעון שהוא ראוי לפקד . החייל שעושה מעשים גדולים הוא זה שמאחד בתוכו איכויות אזרחיות . [ 10 ] בצבא הצרפתי העונש הקשה ביותר הוא הבושה . [ 11 ] עליך להיות תקיף ונחוש ובעל לב איתן — שאם לא כן, אל תשתתף במלחמה ואף לא בממשלה . א י ך ל ע ש ו ת מ ל ח מ ה 95 [ 12 ] צבאותיי לא הפסיקו לנצח אלא כאשר פקדתי עליהם לחדול ממלחמה . [ 13 ] שואפים לשלום כאילו יש למילה הזאת משמעות כלשהי ; [ בעוד ש ] הכול תלוי בתנאים . [ 14 ] אחרי הניצחון אין עוד אויב, רק בני אדם . [ 15 ] אמנות המלחמה היא אמנות פשוטה בתכלית וכולה מתבטאת בביצוע . חלקם של העקרונות בה זניח . אין בה שום אידאולוגיה . [ 16 ] אב שאיבד את ילדיו אינו טועם ממִקסמֵי הניצחון . כשהלב מדבר, לתהילה אין עוד אשליות . [ 17 ] החייל...  אל הספר
נהר ספרים