פרק א: מתוך ״מכתבי נפוליאון״

נ פ ו ל י א ו ן ב ו נ פ ר ט 88 [ 4 ] אסור לו לאדם שחייו יקרים לו מתהילת העם ומדעתם של חבריו לנשק להשתייך לצבא הצרפתי . [ 5 ] בלי כוח, אין כל ערך לחוק . [ 6 ] הינכם צריכים לשים בראש דאגותיכם את ארגונכם הצבאי . הטבע העניק לכם את כל הדרוש לכך . לאחר אחדוּת הדעות הראויה לשבח ובינת עיוניכם, אין חסר לכם דבר להשגת מטרתכם אלא גדודים ראשונים למלחמה, המשולהבים בשלהבת הקדושה של אהבת המולדת . [ 7 ] יהיו המאמצים שנעשה אשר יהיו, יעברו עוד שנים רבות עד שנשיג עליונות בים . [ . . . ] עלינו לוותר אפוא על כל ניסיון שהוא לפלוש לאנגליה, ולהסתפק בהעמדת פנים . [ 8 ] בשעת המסע, הגנרל צועד בראש, מוודא אישית את דיווחיהם של הסיירים שלו ומעביר למִפקדה ידיעות מדויקות . [ . . . ] בים, כמו ביבשה, צריך הגנרל עצמו להיות הראשון הצופה באויב . א י ך ל ע ש ו ת מ ל ח מ ה 89 אבל בים אין האדמירל יכול לעזוב את כוחותיו מכיוון שאם יעשה זאת, שוב לא יהיה בידו לחזור ולהצטרף אליהם . [ 9 ] מילה אחת בפקודת - היום תפעל כמאה כרכים של קיקרו או של דמוסתנס . אפשר לעודד את הגייסות מבלי להשפיע עליהם דיבורים, ושום דבר לא עלול היה להיות חסר ט...  אל הספר
נהר ספרים