פרק ב: מגננה

א י ך ל ע ש ו ת מ ל ח מ ה 29 [ 5 ] בתעוזה ובנמרצות אתה מציל את חילותיך, קונה את הוקרתם ומטיל את מרותך על הרשעים . [ 6 ] כאשר אתה מסולק מעמדה ראשונית, עליך לקבץ את גדודיך הרבה מאחוריך כדי שהאויב לא יוכל להאיץ בהם, כי הדבר המצעֵר ביותר שעלול לקרות לך הוא שגדודיך יותקפו בנפרד, בטרם יספיקו לחבור זה לזה ולהתלכד לכוח אחד . [ 7 ] יש תמיד לסגת אל ריכוז כוחותיך המתוגבּרים . [ 8 ] לעולם אין לאפשר קיומה של פִרצה בין הכוחות השונים בקו החזית שדרכה יוכל להבקיע האויב . [ 9 ] במערך המגננה, יש ללכד את החילות ולהחזיקם במצב הכן בטרם יאיר היום, וזאת עד לשובם של הסיירים ששיגרת אל כל נקודה ונקודה . [ 10 ] בשומרו על קו מגננה, על הגנרל לחזות היטב מראש את כל מה שיוכל האויב לעשות בכל המצבים המשוערים . האויב יכול נ פ ו ל י א ו ן ב ו נ פ ר ט 30 להתייצב בשלוש או בארבע עמדות . בכל המצבים המשוערים הללו, צריך שלא תהיה לו כלל שהות להימלך בדעתו ; צריך שיהיה אפשר להיערך מן הימין אל השמאל או מן השמאל אל הימין בלי להקריב דבר, כיוון שבתמרונים משולבים, הגישושים וחוסר ההחלטה הנובעים מידיעות סותרות המגיעות במהירות בזו אחר זו,...  אל הספר
נהר ספרים