פרק א: עקרונות כלליים

א י ך ל ע ש ו ת מ ל ח מ ה 17 [ 21 ] לממשלה קולקטיבית יש רעיונות פשוטים פחות והיא זקוקה לזמן רב יותר כדי להחליט . [ 22 ] אל תנהלו מועצת מלחמה, אך שִמעו את עצתו של כל איש ואיש בנפרד . [ 23 ] לאיש מלחמה נחוץ אופי חזק ונחוש בה במידה שנחוצה לו תעוזת לב ; אנשים אמיצי לב ואופי חלש כשירים לכך פחות ; זו ספינה שיש לה הַתרנָה מאוד לא מאוזנת ביחס לזְבוֹריתה ; * מוטב אופי חזק ונחוש במידה מרובה ותעוזה פחותה . אנשים שיש להם תעוזה בינונית ואופי מאוזן, מצליחים תכופות במקצוע זה ; צריך שהבסיס יהיה כמידת הגובה . מצביאים שהיו להם תעוזה ותבונה באותה מידה הם קיסר, חניבעל, הנסיך אֶזֶ'ן * * ופרידריך . * * * * צרפתית, Lest , מֵי ים במכלים מיוחדים הנמצאים בתחתית אונייה ומשמשים לייצובה . * * Eugène , הנסיך פרנסואה אֶזֶ'ן מסַבוּאָה ( 1663 – 1736 ) : יליד צרפת שנודע כאחד ממצביאיו הגדולים של בית הבסבורג ; ניצח את העות'מנים בכמה מערכות . * * * פרידריך השני, מלך פרוסיה ( 1712 – 1786 ) : נטל חלק במלחמת שבע השנים . במהלך מלכותו הגדיל את שטח ארצו על חשבון אוסטריה ופולין, והכניס אותה לחוג המעצמות הגדולות של אירופה . א י ך...  אל הספר
נהר ספרים